Teamutveckling mycket mera än grilla korv och åka gummibåt !

Vi brukar ofta säga att Teamutveckling så mycket mera än grilla korv och åka gummibåt. Sådana aktiviteter är säkert trevliga, men har i våra ögon inget med teamutveckling att göra. För oss handlar teamutveckling om ett hårt arbete som snabbt skall ge praktisk verksamhetsnytta. 

När myndigheter och företag effektiviserar sin verksamhet ökar behovet av stöd och förändringsberedskap hos medarbetarna. För att möta de krav som ställs på motiverade och väl fungerande arbetsgrupper i förändringar samt att säkerställa praktisk verksamhetsutveckling krävs ett teamutvecklingsarbete som omfattar både helheten i VAD vi ska göra, och tydliga och genomarbetade förhållningssätt i HUR vi ska förhålla oss till varandra. Vi behöver alla en känsla av sammanhang där vi ser och kan bemästra helheten i situationen.

Allt fler organisationer bygger upp sin processverksamhet kring väl sammansatta och fungerande lag som präglas av mångkompetens och tvärprofessionalism. Den stora utmaningen i allt lagarbete ligger i att både rikta in verksamheten mot fastställda mål och att samtidigt hantera dynamiken i gruppen på ett effektivt sätt.