Det finns ledningsgrupper som Iyckats finna sin egen effektivitetsformel. De arbetar rätt, med rätt saker, på rätt sätt. Det finns en ”vi‑anda”, man tänker mer på det gemensamma än på det egna resultatet eller den egna resultatenheten. Man inte bara förstår varandra utan också hur man på bästa sätt kan använda varandras styrkor. Det är högt i tak, budskapen är öppna och ärliga, kommunikationen är tydlig och enkel. Alla går mot samma håll, mot målet.

När myndigheter och företag omorganiserar eller tvingas till förändringar i sin verksamhet ökar behovet av tydlighet och långsiktigt förändringsledarskap hos ledarna. Vi har mycket stor vana att stödja och bistå ledningsgrupper i detta arbete.

Helhetssyn och strategisk framsynthet i tydlig ledningsprocess

Vi brukar i detta avseende tillsammans med kunders högsta ledning, ledningsgrupper, landstingsledningar, förvaltningsledningar, klinikledningar eller bolags-ledningar, genomföra ett omfattande visions- och ledningsprocessarbete. Som tex;

  • Analys och kulturbedömningar.
  • Praktiskt stöd i framtagandet av visioner och övergripande mål.
  • Skapa och förankra organisationsmodeller i praktisk handling.
  • Ledningsdoktriner och policies
  • Värdegrundsarbete
  • Praktiskt stöd vi komplex problemlösning eller konflikter
  • Roll och personprofilanalyser
  • Assessment av gruppeffektivitet
  • Handledning av ledningsgrupp
  • Utvärdera och mäta.

Samtliga insatser genomförs med en kombination av flerdagsaktiviter, heldagar eller del av dag med avsatta timmar med aktuell ledningsgrupp.

Reflektionsarbete, litteraturstudier och eget utvecklingsarbete har genomförts ofta mellan träffarna

Tillit och gemensam framtidskraft

För att nå den där speciella ”vi‑andan”, och klimatet där man tänker mer på det gemensamma än på det egna resultatet, Genomför vi ofta processinriktade och utmanande lagutvecklingar. Ibland tar vi avstamp via djupgående personprofilanalyser och ledarstilsmätningar för att öka förståelse och hitta de gemensamma förhållningssätten i gruppen. Vi utmanar gamla konflikter och svåra frågor såsom status och upplevd inflytande i gruppen. Vi fokuserar på förtroende, förståelse och öppenhet.

Varje ledningsgrupp har sina speciella förutsättningar, vilket gör att uppläggen varierar efter gruppens möjligheter. Ofta är dessa lagutvecklingar sammanhängande dagar, men det finns naturligtvis finns det andra varianter. Alla bygger dock på långsiktig utveckling och kvarvarande effekt.

Ibland tar vi avstamp via djupgående personprofilanalyser och ledarstilsmätningar för att öka förståelse och hitta de gemensamma förhållningssätten i gruppen.

Vi utmanar gamla konflikter och svåra frågor såsom status och upplevd inflytande i gruppen. Vi fokuserar på förtroende, förståelse och öppenhet.

Upptäck och undersök fler möjligheterna genom att klicka på våra mycket uppskattade insatser ovan