Team och Medarbetare

Utan att vi förhäver oss för mycket så kan vi tillsammans med våra kunder konstatera att Affektor verkligen ligger i spetsen för denna typ av insatser.

Vi har haft förmånen att hjälpa och varit delaktiga tillsammans med företag som satsat stort inom dessa områden. Vi har många ”success stories” att berätta från offentligförvaltning och de regioner, statliga verk och nästan hundra kommuner vi arbetat med. Att vi också fått förmånen att arbeta med stora koncerner såsom IKEA,  Atkins/SNC-Lavalin, Norlandia, Ikanobanken och spetsföretag såsom Koenigsegg Automotive gör oss både stolta och vana att arbeta i båden offentlig och näringslivet.

Affektor har stor vana att arbeta med olika långsiktiga utvecklingsinsatser för att stärka team och medarbetare i förändring.

Vi har bl.a. varit långsiktiga partner och stöd för i stora satsningar i region och kommunsammanslutningar. Vi har varit och är leverantör till olika ledarprogram och förändringsprojekt. I dessa har vi bland annat utbildat ca 680 chefer och medarbetare från regionvärlden samt över 900 medarbetare och chefer från IKEA-koncernen. Vi har varit delaktiga i arbete med ledningsgrupper, ledarutvecklingar och teamutvecklingar med nästan 1000 chefer och många, många fler medarbetare.

Upptäck och undersök möjligheterna genom på våra fokusområden:

Vi kan erbjuda stor erfarenhet och många spännande insatser inom samtliga områden.