Strategiskt ledarskap

Se framtiden och den blir verklig!

Att gemensamt tro på kraften i de egna visionerna och framtiden är grunden för ett gemensamt förändringsarbete. För att det skall bli verklighet måste de som arbetar i och leder varje verksamhet mer systematiskt och öppet arbeta med den faktiska ledningsprocessen och den strategiska planeringen.

Bakom detta finns systematik och metoder, såväl som arbete med förhållningssätt och attityder

Affektor har mycket stor vana att arbeta med verksamhetsledning och förändringsprocesser. Vi har arbetat med sammanhållna processer både vad det gäller att utveckla nya verksamheter eller att optimera redan existerande. I detta tacklar vi både det faktiska utvecklande och förfinandet av metoderna eller systemen, såväl som förändringsbenägenhet i verksamhet eller verksamhetsledningen.

Våra handledare arbetar, utmanar och stödjer verksamhetsledningar eller projektgrupper till än större tydlighet och effektiva processer. Vi arbetar praktiskt med att minska förändringsmotstånd och onödiga gränser eller andra i utvecklingsförsvårande faktorer.

Speciell verksamhetsledningsplattform

Våra uppdrag innebär ofta att det måste genomföras och avdelas tid till strategisk verksamhetsledning och processinriktat utvecklingsarbete. Detta är ju faktiskt en del av problematiken – dagens chefer sitter ofta alltför fast i dagliga operativa detaljfrågo. Vi har hittat andra sätt att öva och utveckla sin verksamhetsledning. Affektor har tagit bland annat tagit fram en speciell verksamhetsledningsplattform Web plattformen Change management (CM).

Under huvudverktyget CM använder vi vårt registrerade Verksamhetslednings- och handledningsverktyg LEADERSHIP SCORECARDTM. Ett verktyg skapat för att vi på ett mycket strukturerat sätt skall skapa strategisk framsynthet, och i verksamheten praktisk och mätbar utveckling.

Upptäck och undersök fler möjligheterna genom att klicka på våra mycket uppskattade utbildningar.