Mentorskap

Från Expert – Lärling förhållanden, till ett allt mer ömsesidigt utbyte mellan de inblandade.

Vi vill inom Affektor fortsätta denna utveckling. Vi har förmedlat ett stort antal lyckade Chef till Chef kopplingar. Där man inom paren funnit stor nytta och ömsesidigt utbyte av den nya formen av mentorskapet.

Vi är beredda att inom era organisationer stödja och bistå uppbyggnaden av ett gemensamt system för chef till chef stöd. Detta system innehåller en grundutbildningsdel för de inblandade mentorerna. En stödstruktur för genomförandet och ett bakre bollplank för de självcoachande paren.

Denna mentorverksamhet och dess uppbyggnad kan med fördel integreras med andra organisationer.

Är du sugen på att verka som mentor – kontakta oss gärna.