Konflikthantering

Även om det i arbetslaget började som ett missförstånd, eller bara en fantasi om vad den andre sa eller gjorde, så kan olika sådana situationer snabbt växa till konflikter. Om inget görs eller de inte blir kända så växer konflikterna snabbt till något vi brukar kalla ”surdegar”. Oftast när cheferna inte tagit tag i den lilla konflikten i tid.

Dessa allvarliga konflikter har gått så långt att det förlamar alla inblandade och stora delar av organisationen. Ineffektiviteten i grupper och arbetslag blir total. Kroppslig och psykisk ohälsa är tyvärr också alltför vanliga bieffekter. Många chefer kommer och går men ingen vågar riktigt ta tag i surdegen. När man börjar få kontroll på vad det handlar om är det dags för nästa uppdrag. Man hoppas någon annan kan ta hand om det – lättast att låtsas om som om det inte finns. Det är betydligt mildare kritik i att man inte upptäckt problemet – än att upptäckt det men inte gjort något åt det.

Det kan också vara att en kris eller katastrof inom verksamhet som kan ge en total kollaps av ett arbetslag eller till och med en hel verksamhet. (Vi har t.ex. haft arbetslag som råkat ut för både mordbrand och mord under sin verksamhetsutövning.)

Alla är vi väl också medvetna om hur vanligt det är med personer som håller på att duka under pga. av stress, högt arbetstryck eller alltför höga krav på sig själv. Lägger vi härtill hur lätt en personlig tragedi kan drabba oss, så är det också naturligt att vi får hantera många personer i obalans eller personlig kris.

Det är troligt att ni har ledare eller deltagare som kan behöva extra handledning kring en speciell situation eller konflikt i eller mellan verksamheterna. Dessa insatser kan variera mellan bara ett stöd och bollplank via telefon till regelrätt konflikthandledning uti i verksamheten.

Detta är en av våra största styrkor !

Vi har inom detta område en stor vana och en gedigen kompetens. Vi anlitas ofta för att praktiskt arbeta med arbetslag som kört i ”diket”

Under de stora helhetslösningar vi genomför med olika organisationer får vi ofta uppdrag att stödja och hantera personer i kris

Vi kan erbjuda stor erfarenhet och många spännande insatser inom samtliga områden