De svåra samtalen

  • Hur beter sig någon som är på väg in i en kris?
  • Hur ska vi bemöta en nära arbetskamrat som precis har förlorat en vän?
  • Vågar jag berätta att jag vet eller ska jag låtsas som om ingenting?
  • Vågar jag göra något, tänk om det blir värre?
  • Vad gör vi om det händer en olycka på arbetsplatsen?
  • Vad bör vi göra om vi misstänker att någon på arbetsplatsen missbrukar?
  • Vad bör vi undvika att göra?
  • Är jag själv på väg in i en kris?

Frågorna runt detta ämne brukar vara många. Ändå är det en säker gissning att Ni kommer att hamna i en sådan här situation förr eller senare. Antingen som nära anhörig eller att själv bli drabbad. Men detta är en fullt normal händelse i våra liv och det går att förbereda sig.

Av erfarenhet vet vi också att det är enklare att förbereda sig i förväg än att försöka åtgärda i efterhand.

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och praktiska verktyg att upptäcka, och som medmänniska kunna hjälpa, en människa ur en begynnande kris.

Innehåll och Genomförande

I kursen behandlas b la olika typer av kriser, symptom på samt orsaker till kriser, samtalsteknik, hur en krisplan ser ut samt enkla tips som gör att vi ska våga och kunna hjälpa någon annan.

Kursens första del genomförs som en dialogföreläsning, där vi utgår från den befintliga arbetsplatsen. Den praktiska delen genomförs som ”ett svårt samtal” under handledning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla personalkategorier. Max 20 deltagare/kurs

Kurslängd

Föreläsningsdelen är fyra (4) timmar + fyra (4) timmar praktiska övningar för de organisationer som önskar öva under handledning.