Att klara stressen

Så gott som alla våra arbeten idag innehåller moment eller perioder av stress! Ibland blir stressen så stor och vi inte längre klarar av att hantera den utan effekter på våra beteenden. Någon blir irriterad och aggressiv. Andra blir inåtvända, tysta och drar sig undan. Om vi låter detta gå för långt uppstår snart svårhanterade konflikter, vantrivsel, stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet som resultat.

Att förändra organisationen och/eller arbetsuppgifter kan vara en del i att reducera stress, men ofta kräver arbetet att jag kan hantera stress som en del av min arbetsmiljö. Våra insatser skall ge den enskilde medarbetaren eller chefen möjlighet att själv kunna hantera sin stress. Insatserna är kända för att ge resultat och påverkar också effektiviteten på arbetsplatsen.