Assessment

Ur ett sammanhållet HR –perspektiv börjar framgång med hjälp av företagets talanger med en gedigen strategi för rekrytering för att attrahera och behålla individer som har kapacitet att lyckas. Det kräver också en lämplig bedömnings- och urvalsprocess som kompletteras med effektiva lösningar för att engagera, utveckla och behålla nyckelpersoner inom organisationen. Affektor hjälper våra kunder att nå målen genom väl utvecklade processer och rådgivning för hur de ska omvandla strategier för humankapitalet till praktiska handlingar och mätbara resultat.

Utvärdering och assessment av personal och verksamhetsledare

Det är av yttersta vikt att man kontinuerligt utvärderar den egna organisationens ledare och personal. För att;

 • Identifiera kompetenserna som driver hög produktivitet
 • Minimera felaktiga rekryteringar och åtföljande kostnad
 • Öka objektiviteten i interna befordringsprocesser
 • Identifiera ”high potentials” för ”fast track development”
 • Objektiv identifiering av talangerna i organisationen
 • Utveckling av personalen i enlighet med affärsmålen
 • Förbättrat engagemang och behålla talangerna
 • Ökat ägandeskap och insikt i personlig utveckling

Vi brukar säga till våra kunder – Ta dina talanger på allvar, annars gör andra det åt dig.

Självklart inser alla vad vi menar – konkurrensen om kompetensen hårdnar. Att ha rätt person på rätt plats har väl alltid varit svårt. Att idag behålla dem kan vara lika svårt.

Vi är glada över att ni söker partners som kan stödja i ert arbete med att bygga upp interna Assessment centers. Vi är övertygade att vi kan hjälpa till att skapa den interna kompetens som krävs.

Vi vill hjälpa er att utveckla tre områden:

 • Välja rätt personer.
 • Engagera, leda och behåll talangerna.
 • Utveckla och skapa potential

Högklassiga verktyg för Assessments

Affektor har via certifierade handledare tillgång till internationellt erkända och högklassiga verktyg för Assessments. Där samtliga verktyg och metoder är baserade på vetenskap och beprövade metoder.