Arbetsrätt och lönebildning

Vi erbjuder ett stort antal utbildningar inom personalområdet där tonvikten ligger på lönefrågor, lönesamtal, medarbetarsamtal, samverkan, och arbetsrätt kopplad till anställningsavtalets krav och upphörande. Dessutom arbetar vi med rådgivning, både individuellt och i grupp, till både första linjens chefer och HR-medarbetare.

Vi har insatser för att stärka chefer i rollen att företräda arbetsgivaren! Vår handledare biträder även vissa av våra kunder med sin kunskap vid förhandlingar vid s k svåra ärenden i olika former.

Vi kan även erbjuda;

  • Öppen utbildning – Att vara arbetsgivare och chef
  • Lönebildning, Medarbetar- Och Lönesamtal
  • Arbetsrätt
  • Föreläsningar – På tal om lön!
  • Samverkan eller samverkan?
  • Arbetsrätt – arbetsskyldighet och misskötsamhet