Affektor har kompetens och vana att leverera utbildningstjänster och kompetensstöd avseende;

  • Grunder inom projektledning för nya projektledare  
  • Specifika inriktningar inom projektledningsområdet IT
  • Längre certifieringsprogram för erfarna projektledare
  • Enklare utbildningar för projektmedarbetare
  • Utbildningar för styrgrupper och beställare.

Anpassade utbildningar i projektledning och projektarbete.

Varje organisation har sin speciella kultur och specifika arbetsmetoder detta är oftast fallet med organisationernas projektmetodik också. Efter som vi hela tiden arbetar med kundens faktiska förutsättningar har vi stor vana att arbeta med helt anpassade projektmetoder och genomföranden. Detta innebär i sintur att våra utbildare har vana att använda flera likvärdiga metoder som PEJL. DBA, MBA, PMP

Vi har stor vana att genomföra helt kundanpassade kurser.

Huvuddelen av våra projektutbildningar är skräddarsydda för aktuell kund. Behov av snabba insatser för att stärka speciella målgrupper under hög produktion eller verksamhetstoppar gör att vi ibland även måste genomföra insatser som kvälls- och helg kurser.

Som exempel kan vi också ge det stora utbildningsprojektet Västkraft (ca 50 miljoners budget) där vi valts ut som en av fyra leverantörer med uppdrag att bl.a. genomföra skräddarsydda utbildningar i projektledning och projektarbete. 

Vi har skapat skräddar sydda insatser i projektrika företag såsom Borealis, Preem, Volvo Cars, Volvo Logistics, och Skanska. Vi har stor vana att arbeta med kundanpassade projektutbildningar i kommun och landsting.

Öppet kursutbud

Vi har möjlighet att låta deltagare från er delta i följande öppna utbildningar avseende Projektarbete:

  • Att arbeta i projekt
  • Projektledning grund och fortsättningskurs
  • Projektplanering och ledning
  • Projektekonomi
  • Projektkommunikation