Vilket härligt utvecklingsområde !

– Detta är en av Affektor största styrkor !

Vi har drivit utvecklingsprojekt och förändringsprojekt i mer än 10 år. Under samtliga insatser har förändringsledarskapet varit en naturlig och vital utgångspunkt.

I de långsiktiga utvecklingsprocesser som vi får förmånen att vara med och stödja så handlar det ju om att utveckla Verksamhet – Organisation – Personal- Kompetens – Resurserna till en gemensam helhet. Att tillsammans inte bara förbereda sig inför framtiden utan att faktiskt vara med och skapa den. 

I detta långsiktiga arbete har vi arbetat mycket med olika ledningsgruppers strategiska förändringsförmåga och dess mod och vilja.

I ovan beskrivit framtidsarbete så räcker det inte med att ledningarna gör heroiska insatser det krävs en ”kritisk förändringsmassa”, det krävs delaktighet och förankring i hela organisationen. Vi har utbildat och handlett engagerade medarbetare till förändringsledare.

Förändringsarbete i offentlig verksamhet

Vi har i stora offentliga organisationer såsom landsting och kommun både utbildat rena Förändringsledare såväl som varit med i olika trainee och förändringsprojekt.

Vi har arbetat i flera olika landsting och ett 20 tal kommuner. Affektor har under lång tid varit Landstinget i Kronobergs huvudleverantör vad de avser organisationsutveckling och förändringsarbete. Arbetet har faktiskt pågått under tre olika Landstingsdirektörer.

Förändringsarbete i näringsliv och bolag

Vi har också haft förmånen att arbeta med stora och omfattande utvecklings projekt inom näringslivets större aktörer. Vi har under nästan 10 år fått förmånen att arbeta med IKEA-koncernen och dess utveckling. Sammanlagt så har ca 120 chefer och ca 1000 av dess medarbetare i olika förändringsprojekt.

Lite osvenskt så får vi väl påpeka att IKEA IT blev valda till årets bästa.

IT-arbetsplats samt att IKANOBANKEN blev nominerade till årets bank när vi arbetade som mest med dem.