Vi är behjälpliga i genomförandet av ett större EU-projekt avseende ledarskap i Rumänien just nu. Vi har genomfört sex större EU-projekt i Sverige omfattande nästan 3900 personer.

Inom ramen för Västkraft projektet så är vi utvalda av 13 kommuner i Göteborgsregionen att vara huvudaktör i utbildning och praktiskt stöd till 3500 arbetssökande och personer inom fordonsindustrin.

Om VästKraft

VästKraft är ett projekt som erbjuder anställda eller uppsagda inom teknikbranschen kompetenshöjande insatser. Projektet skapades utifrån arbetsmarknadsläget i Göteborgsregionen under hösten 2008, när teknikbranschen tyngdes av varsel och negativa prognoser. Europeiska Socialfonden (ESF) utlyste pengar till projekt för att möta krisen och VästKraft beviljades 50 miljoner kronor i mars 2009. VästKraft ska under två års tid möjliggöra kompetenshöjande insatser för individer i teknikbranschen. Under hösten 2010 blev det bestämt att projektet blir förlängt med tre månader. Projektets slutdatum är därför 22 juni 2011.

För att läsa mer om dessa projekt klicka Här