Personalförsörjning

Affektor AB bistår sedan 2016 även förskolor, skolor och vuxenutbildning med utbildade pedagoger. Ett samarbete med Affektor gör att kunden alltid har tillgång till flexibel och kompetent personal, vilket leder till lägre fasta kostnader och jämnare arbetsbelastning i verksamheten. Med vår hjälp kan verksamhetscheferna fokusera på långsiktig pedagogik istället för att behöva lösa akut personalbrist.

Affektor AB har under mer än 15 år arbetat med personalförsörjning och utvecklingsuppdrag som svarar mot organisationers, företags och myndigheters olika behov och önskemål.

Affektor AB arbetar med förändringar i organisationer och verksamheter, renodlad utbildning, rekrytering och bemanningsuppdrag.

Vi vill gärna se oss som en samarbetspartner till våra kunder, där vår strävan är att arbeta verklighetsnära och att omsätta vår samlade kompetens och erfarenhet till praktisk nytta. Våra utbildningsuppdrag kan omfatta allt från en kort föreläsning till långsiktig medverkan i våra kunders kompetensutveckling, chefsplanering, ledarutveckling, våra bemanningspooler drivs i samverkan med privata skolor och förskolor men även som helhetsleverantör av skolpersonal till flera kommuner.

Affektor AB är också rekryteringspartner till våra kunder och där vi tillsammans ofta bygger olika långsiktiga lösningar för hantera akuta och framtida personalförsörjningsbehov

Affektor AB erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom uthyrning och förmedling av all kommunal personal. Vår styrka är att verksamhet är uppbyggd genom många års samarbete inom offentlig och kommunal verksamhet, där vår kompetens är unik. Affektors konsulter är rekryterade från olika förvaltningsgrenarna i en kommun och har därför lång, väl meriterad kunskap om de tjänster som vi levererar. Vår personal har mer än 10 års erfarenhet av bemanning och rekrytering av personal till kommuner och privata utbildningsanordnare.

Detta innebär för er som kund att vi kan matcha era önskemål för en trygg och säker bemanningslösning.

Affektors kärnverksamhet när det gäller personalförsörjning är:

Förskollärare

Lärare

Fritidspedagoger

Rektorer

Elevassistenter

Kökspersonal

Förskolechefer

Barnskötare

Administratörer

Special pedagoger

Ekonomer

Lönepersonal