Vi hjälper er att rekrytera ur ett långsiktigt mångfaldsperspektiv.

Vi hjälper er också att ta tag i vardagen just nu – dvs att skapa struktur och kompetens kring de komplex förhållanden som redan gäller kring mångfaldsrekrytering.

Många är de bolag och organisationer som redan idag fällts för felaktigt agerande i samband med rekrytering.

Vi kan tillsammans genomföra insatser kring;

  • Föreläsningar
  • Mångfaldsseminarier och attityddiskussioner
  • Rekryteringshandledning.
  • Utbildningsinsatser kring rekrytering.
  • Handledning och coachning för enskilda eller grupper.
  • Utvärdera och följa upp.