Affektors specialister kan på ett enkelt sätt guida er förbi de fallgropar och avgrunder som finns kring diskriminering på arbetsplatsen.

Vi hjälper er också att ta tag i vardagen just nu – dvs att skapa struktur och kompetens kring de komplex förhållanden som redan gäller kring diskrimineringsfrågor och likabehandling.

Vi kan tillsammans genomföra insatser kring;

  • Föreläsningar
  • Mångfaldsseminarier och attityddiskussioner
  • Arbetsrätten i praktiken.
  • Utbildningsinsatser kring mångfald och diskreminering.
  • Handledning och coachning för enskilda eller grupper.
  • Utvärdera och följa upp.