Affektor genomför egna rekryteringsuppdrag. Vi rekryterar chefer och specialister genom search, senior management search och selection inom alla branscher samt arbetar med rekrytering av personer till företagsledningar och styrelser.

Vi kan här hjälpa dig med att undvika alla fallgropar och stödja dig att hitta morgondagens stjärnor.

Affektor har också fokuserat på att stödja och utbilda chefer och ledare kring Mångfaldsrekrytering.