Målgrupp

Är du en av dem som vill kasta ljus över dina egna eller andras beteenden i vardagen, i grupp eller i stress och anspänning, då kommer du uppskatta THE-kursen mycket

Programmål

Syfte med ”THE” är att utveckla självkännedom och självmedvetenhet hos individer vilket möjliggör öppenhet och ansvarstagande i organisationen.

Med detta följer också syftet att uppnå större effektivitet som ledare, utbildare eller grupp­medlem.

Programinnehåll

The Human Element tar fasta på detta mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer.

Programmet utvecklar självkännedom och självmedvetenhet hos deltagarna genom;

  • Korta teoriavsnitt med dialog
  • Självskattningsinstrument
  • Visualiseringsövningar
  • Icke-verbala övningar
  • Övningar i att ge och ta emot feedback
  • Rörelseövningar
  • Gruppövningar
  • Reflektion och diskussion.

Omfattning: 5 sammanhängande dagar.

Kurspris

Priset för kursen (inkl kursmateriel och analyser) är 17 400:- + moms.

Internatkostnad på ca 1800:-/dag tillkommer.