Utvecklingskursen Gruppen och Ledaren® är vår mest eftertraktade kurs

Den är lämplig för dem som vill och har förmågan att förbättra sina egenskaper och färdigheter som individer och ledare. Kursmetodiken är i hög grad inriktad på det rent praktiska och vi riktar stor uppmärksamhet till vunna erfarenheter.

Syfte

Genom att bli stärkt som individ uppnå större effektivitet som ledare och gruppmedlem. Vidare vill vi att deltagarna ska förstå vikten av sin roll i en grupp och betydelsen av deras bidrag till gruppens utveckling.

Innehåll och Genomförande

Kursen innehåller olika verktyg för ökad självkännedom, diskussioner runt värderingar och attityder, gruppdynamiska teorier, kommunikation och feedback, konflikthantering, insikt om mobbningens uppkomst och hanterande, förändringspedagogik, ledarstilar och styrmetoder samt kris- och stresshantering.

Strategin är inriktad på en känslomässig attitydförändring med anseende på samarbete och samverkan. Deltagarna går igenom upplevelsebaserade händelser vilka kräver att de aktivt undersöker sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva upplever att de har svagheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla, men främst de i arbetsledande ställning, som är intresserade av ledarskap- och personalutveckling.
Max 12 deltagare/kurs och två kvalificerade handledare som leder.
Utbildningen genomförs både i främlingsgrupper och befintliga arbetslag.

Kurslängd

Kurstiden är fem (5) dagar om minst 40 timmar. Kvällstjänst ingår.

Kurspris

Priset för kursen (inkl kursmateriel och analyser) är 33 900:- + moms.
Internatkostnad på ca 1700:-/dag tillkommer.