Så gott som alla våra arbeten idag innehåller moment eller perioder av stress! Ibland blir stressen så stor och vi inte längre klarar av att hantera den utan effekter på våra beteenden. Någon blir utåtriktad, irriterad och aggressiv. Andra blir inåtvänd, tyst och drar sig undan. Om vi låter detta gå för långt uppstår snart svårhanterade konflikter, vantrivsel, stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet som resultat.

Syfte

Att förändra organisationen och/eller arbetsuppgifter kan vara en del i att reducera stress, men ofta kräver arbetet att jag kan hantera stress som en del av min arbetsmiljö. Den här utbildningen ger den enskilde medarbetaren möjlighet att själv kunna hantera sin stress. Utbildningen ger snabbt resultat och påverkar också effektiviteten på arbetsplatsen.

Innehåll och Genomförande

Kursen behandlar bl a hur stress uppkommer, kännbara symptom, synbara beteenden, positivt tänkande. Vi genomför praktiska övningar som är anpassade att kunna genomföras på arbetsplatsen om så önskas. Avslappningsband / cd-skivor ingår.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla personalkategorier.

Minst 15 och max 30 deltagare / kurs

Kurslängd

Kurstiden är sex (6) timmar fördelade på åtta tillfällen.