Utvecklingsprogram för teamledare skapats för att fördjupa och stärka dem i sin framtida ledarroll.

Programmen genomförs oftast genom upplevelsebaserat lärande och behandlar samspelet mellan dem som ledare, deras medarbetare och en organisations måluppfyllelse.

Genom dessa skräddarsydda program ges deltagarna mycket konkreta hjälpmedel att fördjupa och utveckla det personliga ledarskapet och sin anställningsbarhet som framtida gruppledare eller teamledare genom:

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla
  • Fördjupning i gruppers utveckling samt ledarens olika roller
  • Förmåga att kommunicera effek­tivare
  • Förmågan att ge och ta feedback
  • Beslutsfattning
  • Förståelsen för olika ledarstilar och styrmetoder
  • Effektivare konflikthantering
  • Ökad förmåga att utöva ett utvecklande ledarskap
  • Effektivare stresshantering
  • Förmåga att effektivare kunna hantera mångfald och genusperspektiv

Utbildningsmetodiken är i mycket hög grad praktiskt inriktad. Deltagarna går igenom upplevelsebaserade händelser vilka kräver att de aktivt undersöker sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva upplever att de har störst möjlighet och behov. 

Om man dessutom har ambitionen att bli både chef och ledare krävs ett medvetet och långsiktigt arbete. Grunden bygger vi på självinsikt. Att känna sig själv är ett krav för att kunna lära känna, och hantera, andra. Att sedan acceptera den man är och lära sig hantera sig själv i relationer med andra, bygger bra förutsättningar för att få ledarstatus.

Upptäck och undersök fler möjligheterna genom att klicka på våra mycket uppskattade utbildningar ovan