Chef är en titel, en befattning, en position, oftast tillsatt ”ovanifrån” i en hierarkisk organisations struktur. Titeln chef brukar innebära en hel del förväntningar och krav, både ovanifrån, underifrån och från sidan. Du har förmodligen redan deltagit i en hel del utbildning och vi vill med denna del av vårt kursutbud hjälpa dig att ”knyta ihop säcken” och ställa siktet på framtiden.

Våra utbildningar bedrivs till största del mot det praktiskt agerande före teoretiska kunskaper. Ur våra erfarenheter utvecklar vi den kompass som ska ledsaga oss på rätt väg i framtiden. Vi ägnar därför stor vikt vid att reflektera över saker som hänt, varför resultatet blev som det blev och vad det berodde på. Allt för att sedan skapa praktisk förändring och tydligt agerande. Varje insats är kopplad mot aktuell ledningsnivå.

Nedanstående är exempel på insatser som vi genomfört men uppskattat resultat.

  • Trainee –program
  • Ny som chef
  • Mellanchefsutbildning
  • Att arbeta i ledningsgrupp eller styrleser
  • Internationella och nationella Hi potentialprogram.
  • Internkonsulter
  • Att vara politisk ledare och medborgarrepresentant