Att erkänna särdragen av varje ledarroll är ett viktigt steg för att utforma en effektiv organisation. Genom att tydligt definiera de olika ledarrollerna, skapar du insyn i vad som förväntas av ledare i organisationen och du stödjer ledare, genom att erkänna hur de som ledare tillför ett unikt värde till organisationen. På så sätt formar man ledares sätt att tänka om sig själva, och detta är nyckeln till organisatorisk effektivitet.

Det som kännetecknar Leadership Pipeline tänkandet är, att det inte finns någon heltäckande teori. Det är en kartläggning av en ledares jobb, som måste göras. Kartläggning av jobbet visar, att det finns ett antal distinkt olika ledarskapsnivåer i de flesta organisationer.

Den stora fördelen med att organisera de centrala ledarutvecklingsinsatserna och Talent Management-processen på detta viset är, att ledare kommer att erfara att utvecklingsinitiativen och kurserna, de genomgår, har en stark sammanhang med deras egen verklighet och vardag.

Leadership Transition Programme® stödjer ledare på olika ledningsnivåer i utvecklingen av nödvändiga arbetsvärderingar, tidsanvändning och färdigheter. De generiska programmen kan enkelt anpassas till att tillgodose organisationers specifika önskemål för ledarskapskultur samt anpassas till befintliga HR-verktyg.

Affektor och Sirrah Group kan idag som första leverantörer bereda er möjlighet att delta i denna framstegutbildning.

Upptäck och undersök fler av möjligheterna genom att klicka på våra mycket uppskattade utbildningar ovan.