Affektor har stor vana att genomföra olika föreläsningar och seminarium. Vi har varit anlitade föreläsare under olika arrangörers föreläsningsturnéer eller vi olika bolags uppstartsmöten, kick offer.

Vi genomför gärna olika seminarier eller workshops. Här hanterar och fasiliterar vårt bolag ofta hela evenemanget.

Ofta anlitade föreläsningar handlar om

  • Ledarskap
  • Förändring och förändringsbenägenhet
  • Arbetsglädje och motivation
  • Mångfald och kreativ olikheter.
  • Arbetsrätt och lönebildningsprocesser.

 Upptäck och undersök fler möjligheterna genom att klicka på våra mycket uppskattade utbildningar ovan