Som tidigare antytts så har synen på mentorskap i Sverige alltmer ändrats.

Från Expert – Lärling förhållanden, till ett allt mer ömsesidigt utbyte mellan de inblandade.

Vi vill inom Affektor fortsätta denna utveckling. Vi har förmedlat ett stort antal lyckade Chef till Chef kopplingar. Där man inom paren funnit stor nytta och ömsesidigt utbyte av den nya formen av mentorskapet.

Vi är beredda att inom era organisationer stödja och bistå uppbyggnaden av ett gemensamt system för chef till chef stöd. Detta system innehåller en grundutbildningsdel för de inblandade mentorerna. En stödstruktur för genomförandet och ett bakre bollplank för de självcoachande paren.

Denna mentorverksamhet och dess uppbyggnad kan med fördel integreras med andra organisationer.

Är du sugen på att verka som mentor – kontakta oss gärna

Mentorskap för kvinnor

Affektors handledare har också stor vana att arbeta med handledning och stöd för kvinnliga chefer.

Detta manifesteras i många olika personliga handledningsuppdrag, men också att vi arbetar med många kvinnodominerande arbetsplatser .

Vi har med mycket goda erfarenheter och tillsammans med Lunds universitet genomfört ett mentornätverk för handledning av kvinnliga chefer .

Under 2004 fram tom 2010 så deltog handledare från Affektor som handledare för ett nätverk för ca 150 kvinnliga chefer och företagare. Handledningen har varit personlig och omfattat cirka 12 månader. Arbetet med nya grupper återupptas våren 2011.

Verksamheten har genomförs inom ramen för EU:s mål för ökad jämställdhet och mångfald.

Vi kan erbjuda stor erfarenhet och många olika insatser inom detta område.