Om chef är en hierarkisk position, oftast tillsatt ovanifrån, är ledare en relation, oftast förtjänad underifrån. Med ledarstatus kommer andra krav än de som ställs på en chef. Dessa krav handlar mindre om kunskaper och färdigheter, utan oftast mer om de mänskliga egenskaperna. En ledare förväntas vara rättvis, ödmjuk, föredömlig, empatisk, jobba bra i grupp, lyssna, finnas till hand… och mycket, mycket mer.

Om man dessutom har ambitionen att bli både chef och ledare krävs ett medvetet och långsiktigt arbete. Grunden bygger vi på självinsikt. Att känna sig själv är ett krav för att kunna lära känna, och hantera, andra. Att sedan acceptera den man är och lära sig hantera sig själv i relationer med andra, bygger bra förutsättningar för att få ledarstatus.

Ledarutveckling spänner över ett stort område och De finns många kurser på marknaden.

Vi jobbar i huvudsak med praktiskt ledarskap med mindre fokus akademiska teorier och modeller.

Upptäck och undersök möjligheterna genom att klicka på våra 5 fokusområden ovan.

Vi kan erbjuda stor erfarenhet och många spännande insatser inom samtliga områden.