Utbildningar

Affektor har genomför stora och fleråriga förändringsprojekt med många organisationer och företag och erbjuder företagsanpassade kurser. Vi har också en mängd öppna ledarkurser.

Organisationsutveckling

Är ni rustade att möta framtiden? IKEA, Ikanobanken, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, Fordonsindustrin, flera landsting och 50 kommuner är exempel på kunder som vi under många år har jobbat med. Tillsammans hittar vi både svaret och lösningarna.

Personalförsörjning

Arbetar sedan 2012 även med personalförsörjning. Där vi hjälper er att rekrytera eller förmedla duktiga chefer, specialister och medarbetare. Vi hjälper dig med långsiktig kompetensförsörjningsplanering så väl som tydliga kompetensförsörjningsanalyser.

Chef & Ledarskap

3000 chefer & ledare har redan varit med om olika spännande praktiska utvecklingsinsatser med oss! Kom med du också.

Team & Medarbetare

Affektor är ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom Lag och ledningsgruppsutveckling. Vi har genomfört mer än 350 teamutvecklingar och nästan lika många utvecklingsinsatser för olika ledningsgrupper.

Search/headhunting

Affektor arbetar med Search/Headhunting.  Affektor arbetar utifrån en specifik sökmetod samt en systematisk process med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering i företrädesvis kommuner.

Karriärändring

Funderar du på att byta jobb, Affektor arbetar med Search/Headhunting där vi hjälper dig att komma vidare i din karriär. Rekrytering via Search/Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i offentliga verksamheter.

Mångfald

Affektor har unik kompetens avseende genomförande & implementering av olika jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Hitta ditt nya spännande arbete hos oss!

Här hittar du 100-tals spännande arbeten för både medarbetare och chefer.

Om oss

Affektor AB arbetar gemensamt med stöd och support av 3 helägda aktiebolag i hela Sverige med bas i storstadsregionerna. Vi arbetar med fokus på Utbildningsverksamhet, Organisationsutveckling, Personalförsörjning ,Search och Headhunting samt Karriärändring.

Affektor är Golden Partners och i flera fall ensam rekryteringspartner till Sveriges största utbildningsföretag.

Affektor erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom uthyrning och förmedling av all specialist och chefspersonal.

Vi är en samarbetspartner till våra kunder, där vår strävan är att arbeta verklighetsnära och att omsätta vår samlade kompetens och erfarenhet till praktisk nytta.

Våra utbildningsuppdrag kan omfatta allt från en kort föreläsning till långsiktig medverkan i våra kunders kompetensutveckling, chefsplaneringoch omfattande ledarutvecklingsinsatser.

Kontakt

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
  • 0763 - 98 57 00, 0723-13 88 00

  • info@affektor.se

  • Huvudkontor

    Affektor AB | Svenstorpsvägen 99 | 266 98 Hjärnarp

  • Besöksadresser

    Helsingborg – World Trade Center, Carl Krooks gata 18
    Malmö – World Trade Center, Skeppsgatan 19