Utbildningar

Affektor har genomför stora och fleråriga förändringsprojekt med många organisationer och företag och erbjuder företagsanpassade kurser. Vi har också en mängd öppna ledarkurser.

Organisationsutveckling

Är ni rustade att möta framtiden? IKEA, Ikanobanken, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, Fordonsindustrin, flera landsting och 50 kommuner är exempel på kunder som vi under många år har jobbat med. Tillsammans hittar vi både svaret och lösningarna.

Personalförsörjning

Arbetar sedan 2012 även med personalförsörjning. Där vi hjälper er att rekrytera eller förmedla duktiga chefer, specialister och medarbetare. Vi hjälper dig med långsiktig kompetensförsörjningsplanering så väl som tydliga kompetensförsörjningsanalyser.

Chef & Ledarskap

3000 chefer & ledare har redan varit med om olika spännande praktiska utvecklingsinsatser med oss! Kom med du också.

Team & Medarbetare

Affektor är ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom Lag och ledningsgruppsutveckling. Vi har genomfört mer än 350 teamutvecklingar och nästan lika många utvecklingsinsatser för olika ledningsgrupper.

Search/headhunting

Affektor arbetar med Search/Headhunting.  Affektor arbetar utifrån en specifik sökmetod samt en systematisk process med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering i företrädesvis kommuner.

Karriärändring

Funderar du på att byta jobb, Affektor arbetar med Search/Headhunting där vi hjälper dig att komma vidare i din karriär. Rekrytering via Search/Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i offentliga verksamheter.

Mångfald

Affektor har unik kompetens avseende genomförande & implementering av olika jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Hitta ditt nya spännande arbete hos oss!

Här hittar du 100-tals spännande arbeten för både medarbetare och chefer.

Om oss

Affektor AB arbetar gemensamt med stöd och support av 3 helägda aktiebolag i hela Sverige med bas i storstadsregionerna. Vi arbetar med fokus på Personalförsörjning och korttidsbemanning, Organisationsutveckling, Utbildningsverksamhet, Search och Headhunting samt Karriärändring. Affektor är Golden Partners och i flera fall ensam rekryteringspartner till Sveriges största utbildningsföretag. Bakom Affektor finns en ägarstruktur och en erfarenhet som garanterar en ekonomisk stabilitet i vår planlagda expansion.

Affektor erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom uthyrning och förmedling av all kommunal personal. Vår styrka är att verksamheten är uppbyggd genom många års arbete och samarbete inom offentlig och kommunal verksamhet, där vår kompetens är unik. Affektors konsulter är rekryterade från olika förvaltningsgrenarna i en kommun och har därför lång, väl meriterad kunskap om de tjänster som vi levererar. Vår personal har mer än 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering av personal till kommuner och privata utbildningsanordnare.

Vi är en samarbetspartner till våra kunder, där vår strävan är att arbeta verklighetsnära och att omsätta vår samlade kompetens och erfarenhet till praktisk nytta. Våra utbildningsuppdrag kan omfatta allt från en kort föreläsning till långsiktig medverkan i våra kunders kompetensutveckling, chefsplanering, ledarutveckling, våra bemanningspooler drivs i samverkan med privata skolor och förskolor men även som helhetsleverantör av skolpersonal till flera kommuner.

Kontakt

 • 0763 - 98 57 00

 • info@affektor.se

 • Huvudkontor

  Affektor AB | Svenstorpsvägen 99 | 266 98 Hjärnarp

 • Besöksadresser

  Helsingborg – World Trade Center, Carl Krooks gata 18
  Malmö – World Trade Center, Skeppsgatan 19
  Stockholm – Medborgarplatsen 25