Personalförsörjning

Arbetar sedan 2012 även med personalförsörjning. Där vi hjälper er att rekrytera eller förmedla duktiga chefer, specialister och medarbetare. Vi hjälper dig med långsiktig kompetensförsörjningsplanering så väl som tydliga kompetensförsörjningsanalyser.

Organisationsutveckling

Är ni rustade att möta framtiden? IKEA, Ikanobanken, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, Fordonsindustrin, flera landsting och 50 kommuner är exempel på kunder som vi under många år har jobbat med. Tillsammans hittar vi både svaret och lösningarna.

Utbildningar

Affektor har genomför stora och fleråriga förändringsprojekt med många organisationer och företag och erbjuder företagsanpassade kurser. Vi har också en mängd öppna ledarkurser.

Chef & Ledarskap

3000 chefer & ledare har redan varit med om olika spännande praktiska utvecklingsinsatser med oss! Kom med du också.

Team & Medarbetare

Affektor är ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom Lag och ledningsgruppsutveckling. Vi har genomfört mer än 350 teamutvecklingar och nästan lika många utvecklingsinsatser för olika ledningsgrupper.

Search/headhunting

Affektor arbetar med Search/Headhunting.  Affektor arbetar utifrån en specifik sökmetod samt en systematisk process med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering i företrädesvis kommuner.

Karriärändring

Funderar du på att byta jobb, Affektor arbetar med Search/Headhunting där vi hjälper dig att komma vidare i din karriär. Rekrytering via Search/Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i offentliga verksamheter.

Mångfald

Affektor har unik kompetens avseende genomförande & implementering av olika jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Kontakt

Affektor | Svenstorpsvägen 99 | 266 98 Hjärnarp

076-398 57 00 | info@affektor.se

Skicka mail till oss